Powstaje Archiwum Koców

Witamy serdecznie po raz pierwszy na stronie Archiwum Koców, gorąco zachęcamy wszystkich do przesyłania na adres; archiwumkocow@gmail.com materiałów do dziejów rodu Koców.

Mogą to być zdjęcia, skany;

  • materiałów źródłowych ( np ciekawe wypisy z ksiąg metrykalnych, fotografie, dokumenty rodzinne , wspomnienia itp.).
  • miejsc, przedmiotów i osób związanych z rodem Koców.
  • maszynopisów i opracowań dotyczących okolicy szlacheckiej rodu Koców
  • drzew genealogicznych poszczególnych gałęzi Koców.

Będziemy również wdzięczni za wskazówki bibliograficzne i archiwalne, pozwalające na dotarcie do informacji o naszym rodzie oraz na informacje o najstarszych osobach których wspomnienia należałoby utrwalić w formie nagrania dźwiękowego, filmowego lub na piśmie.

Powyższe materiały posłużą do opracowania publikacji poświęconej rodowi Koców.

Zachęcamy gorąco do współpracy z nami, bez naszego zaangażowania ta publikacja nie powstanie, tylko my możemy ocalić to co po naszych przodkach zostało i tylko my możemy to przekazać następnym pokoleniom…

Wnętrze pałacu w Korczewie

30.09.2021