Krótki przewodnik do poszukiwań genealogicznych

Szanowni Państwo,

szczerze i niezmiennie zachęcamy do podjęcia poszukiwań swoich korzeni i do budowania rodzinnego drzewa genealogicznego.
Oto nasze wskazówki, które jak mamy nadzieję, będą w tym pomocne :

1. Ustalamy imiona swoich przodków, przede wszystkim w linii męskiej, ale również jak najbardziej można ustalać linię żeńską – jak najdalej jest to możliwe, korzystając z wiedzy najstarszych przedstawicieli rodzin;
Ustalamy także możliwie najdokładniej daty i miejsca urodzin, (chrztów), ślubów oraz śmierci i pochówku. W przypadku gdy znane jest miejsce pochówku źródłem informacji, które następnie można będzie weryfikować, są tablice nagrobkowe.

2. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tych danych oraz uzupełnianie brakujących informacji w dokumentach w archiwach państwowych i kościelnych.
Można to zrobić osobiście lub w częściowo dostępnych indeksach ksiąg metrykalnych dostępnych w internecie.
Zaczynamy od archiwów w miejscu zamieszkania – w archiwach gminnych Urzędów Stanu Cywilnego oraz w swoich parafiach i diecezjach.

3. Warto wszelkie dokumenty, w miarę możliwości skopiować i zachować w postaci elektronicznej oraz papierowej.

4. Graficzne przedstawienie drzewa genealogicznego z zebranymi danymi.
Można również skorzystać z oferty stron internetowych, które proponują specjalnie do tego przygotowane programy.

Adresy archiwów, do których zapewne będą prowadziły poszukiwania
:

1. Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie
ul. Kościelna 10,17-312 Drohiczyn;
tel. 85/655 78 08 wew: 710
https://drohiczynska.pl/archiwum/

Ważna informacja :
Osobom zainteresowanym tego rodzaju badaniami (bądź przez nie delegowanym) udostępniamy metrykalia w pracowni archiwum po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty (telefonicznym).
O zasobach i tym co w nich możemy znaleźć mówi dokument
OGÓLNA INFORMACJA O ZASOBIE ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W DROHICZYNIE
Link, który podaje na swojej stronie (adres w/w) Archiwum :

https://docplayer.pl/43706773-Ogolna-informacja-o-zasobie-archiwum-diecezjalnego-w-drohiczynie-wstep.html

2. Archiwum Diecezjalne w Łomży
mieści się w budynku Kurii Diecezjalnej w Łomży przy ul. Sadowej 3, 18-400 Łomża
https://www.diecezja.lomza.pl/kuria/archiwum-diecezjalne

Zasoby udostępniane są naukowcom, genealogom i osobom prywatnym.
Zgromadzone materiały Archiwum Diecezji Łomżyńskiej są udostępniane przez Archiwariusza. W celu korzystania z zasobów archiwalnych należy skontaktować się wcześniej z Archiwariuszem telefonicznie (86/ 216 25 91) lub za pośrednictwem poczty e-mail (archiwum@diecezja.lomza.pl) w celu określenia zakresu kwerendy i uzgodnienia terminu wizyty. Aktualnie w czasie panującej epidemii korzystanie z Archiwum jest ograniczone. Zapraszamy do kontaktu!

3. Archiwum Państwowe w Białymstoku


ul. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok
Sekretariat: +48 85 743 56 03
e-mail: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl
https://www.bialystok.ap.gov.pl/

Archiwum Państwowe posiada swój oddział w Łomży
https://www.bialystok.ap.gov.pl/p,14,oddzial-w-lomzy
ul. Aleja Legionów 36, 18-400 Łomża
tel.: +48 86 216-36-31
e-mail: lomza@bialystok.ap.gov.pl


Niekiedy poszukiwania prowadzą do archiwów zagranicznych, ale to są zagadnienia dla zaawansowanych – białoruskich ( niewielka część dokumentów z Diecezji Pińskiej jest dostępna w archiwum drohiczyńskim) i rosyjskich.

Może te linki będą komuś przydatne :

Archiwum Białorusi
https://archives-gov-by.translate.goog/home/genealogiya?_x_tr_sl=be&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl

Centralne Archiwum Państwowe w Petersburgu
https://spbarchives.ru/cga
zasoby dokumentów z dawnej Diecezji Pińskiej w polskim Archiwum Akt Dawnych :
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/AWil435.xml


Wartymi uwagi są również – profil – Społeczność na fb o genealogii rodzin parafii Winna Poświętna oraz strona o genealogii Podlasia i Mazowsza (na fb grupa prywatna Genealogia podlaska i mazowiecka)
Osoby je prowadzące podają informacje jakie dokumenty są już dostępne on-line, zamieszczają linki gdzie je można znaleźć, jak również niekiedy oferują swoją pomoc w poszukiwaniach :


https://www.facebook.com/search/top?q=genealogia%20rodzin%20par.%20winna-po%C5%9Bwi%C4%99tna

projektpodlasie.pl (obecnie Fund. im. Ignacego Kapicy)

Przydatne mogą być także poniższe linki :

– do zasobów ksiąg metrykalnych na Genealodzy.pl, gdyż różnią się z zawartością zasobów na Projekt Podlasie i warto sprawdzać dwutorowo,
https://geneteka.genealodzy.pl/

– do zasobów archiwalnych, w których można przeglądać skany akt:
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

– dotyczący emigracji, list pasażerów, itp.
https://genealodzy.pl/index.php?name=Web_Links&req=viewlink&cid=98

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanych poszukiwań i jak najbardziej „zakorzenionych” w dawnych wiekach – drzew genealogicznych.

Poniżej zamieszczamy przykład jak może wyglądać fragment graficznego przedstawienia drzewa danej rodziny.