Kronika III Zjazdu Koców

Autorzy zdjęć: Damian Borysiewicz, Agata Koc, Andrzej Koc, Dorota Koc, Marcin Koc, Krzysztof Koc, Tomasz Koc, Agnieszka Przybek, Jolanta Wojno, Teresa Wójcicka, Bożena Zdolska.