Kronika II Zjazdu Koców

Autorki i autorzy zdjęć: Karolina Koc, Krzysztof Koc, Mariusz Koc, Sławomir Koc, Tadeusz Koc, Tomasz Koc, Teresa Wójcicka